ΠΜΣ Κινησιολογία

Στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η δημιουργία και η υποστήριξη ενός κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, που θα αποτελεί συνέχεια του ήδη εγκεκριμένου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δημιουργείται προκειμένου να ανταποκριθεί στο διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο απόφοιτος εφοδιάζεται με προσόντα και δεξιότητες που θα τον καταστήσουν προσαρμόσιμο σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και πολιτιστική πραγματικότητα. Προτείνονται θεματολογικές ενότητες μαθημάτων, προκειμένου:

  • να καλυφθούν οι νέες τάσεις στον τομέα των Αθλητικών Επιστημών και της Κινησιολογίας,
  • να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και
  • να υποστηριχθεί η ερευνητική εξέλιξη και η απασχόληση των αποφοίτων.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ

Για παραστατικά ή πιστοποιητικά από την Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών (αντίγραφο Πτυχίου, αναλυτικής Βαθμολογίας, κ.ά.), ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον Τραπεζικό λογαριασμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Αρ. Λογ.: 5272-041780-361, Τράπεζα Πειραιώς), το ποσό των έξι (6) Ευρώ για κάθε έγγραφο χωριστά. Η απόδειξη πληρωμής κατατίθεται στην Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 23210-64806

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας