Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ηλεκτρονικές Σελίδες Ενημέρωσης Φοιτητών/τριών

Για δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού και ανανέωση μετά τη λήξη του, καθώς και γι’ αλλαγή κωδικού.

www.accounts.auth.gr

Όταν κάποιος έχει ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να εξυπηρετείται τηλεφωνικά από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ. (Τηλ.: 2310 999400)

Για έκδοση ταυτότητας η οποία χρησιμεύει και ως πάσο.

academicid.minedu.gov.gr

Για δήλωση εγγραφής κάθε εξαμήνου.

m.auth.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν κάνει δήλωση εξαμήνου, για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται

Για αναλυτική βαθμολογία.

www.itc.auth.gr

Διαδικασία παραλαβής συγγραμμάτων.

www.eudoxus.gr