Το Τμήμα

Μήνυμα Προέδρου

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών αποτελεί ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Πανεπιστημιακό Τμήμα που έχει σαν κύριο σκοπό την δημιουργία καταρτισμένων επιστημόνων στον χώρο της αθλητικής επιστήμης, ενώ παράλληλα με την διοργάνωση εκδηλώσεων όπως: συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικές συναντήσεις, αθλητικοί αγώνες, δίνει δυναμικά το παρόν στην αθλητική και πολιτιστική ζωή των Σερρών.

Σας προσκαλώ να ξεναγηθείτε στις σελίδες του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών και να γνωρίσετε το Τμήμα μας.

Πρόεδρος του Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος

Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη έρευνα και διδασκαλία.

Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Να συμβάλλει στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.

Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Διοίκηση

Όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και ο Πρόεδρος.

Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο όργανο του Τμήματος και έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του. Αποφασίζει, ανάμεσα σε άλλα, για το πρόγραμμα σπουδών, την κατανομή των πιστώσεων, την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ και τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων. Απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ, 27 μέλη), εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών, και έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο κ. Κέλλης Ελευθέριος, Καθηγητής και αντιπρόεδρος ο κα. Μουρατίδου Κατερίνα, Αν. Καθηγήτρια.

Εγκαταστάσεις

Στο Διδακτήριο στον 'Αγιο Ιωάννη Σερρών στεγάζονται η διοίκηση, η γραμματεία, η βιβλιοθήκη, τα γραφεία των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π. και συλλόγου φοιτητών/τριών και το γραφείο σπουδών. Επίσης γίνονται τα θεωρητικά μαθήματα, ορισμένα πρακτικά μαθήματα, τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οι συνεδριάσεις και οι εκδηλώσεις του Τμήματος.

Η συγκοινωνία διεξάγεται με αστικά λεωφορεία προς 'Αγιο Ιωάννη και Οινούσα.

Ιστορία Τμήματος

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1985.