Μεταπτυχιακά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στοχεύει να ανταποκριθεί στο διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο απόφοιτος εφοδιάζεται με προσόντα και δεξιότητες που θα τον καταστήσουν προσαρμόσιμο σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και πολιτιστική πραγματικότητα. Στόχος του προγράμματος είναι:

  1. να καλυφθούν οι νέες τάσεις στον τομέα των Αθλητικών Επιστημών και της Κινησιολογίας,
  2. να υποστηριχθεί η ερευνητική εξέλιξη και η απασχόληση των αποφοίτων.

Σε γενικές γραμμές το προτεινόμενο πρόγραμμα θεσπίζει τα εξής:

  1. Διδασκαλία νέων μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και στα νεότερα ερευνητικά δεδομένα, συνεκτιμώντας την εκάστοτε θετική εμπειρία αντίστοιχων Προγραμμάτων Σπουδών του εξωτερικού,
  2. Περιορισμένο αριθμό φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα,
  3. Γνωστική εξειδίκευση του προγράμματος σπουδών. Καθιέρωση 10 θεματικών κατευθύνσεων, οι οποίες καλύπτονται με τη διδασκαλία 8 μαθημάτων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους (1ο και 2ο εξάμηνο) και 2 μαθημάτων κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους (3ο εξάμηνο),
  4. Παρουσία εργαστηριακών μαθημάτων
Για περισσότερες πληροφορίες μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 23210-64806

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας