Δοίκηση

Όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος.

Η Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Τμήματος και έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του. Αποφασίζει, ανάμεσα σε άλλα, για το Πρόγραμμα Σπουδών, την κατανομή των πιστώσεων, την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ και τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων. Απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ, 22 μέλη), εκπρόσωπο των προπτυχιακ΄κων φοιτητών, εκπρόσωπο της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Πρόεδρος του Τμήματος είναι o κ. Κέλλης Ελευθέριος, Καθηγητής και Αναπλ. Πρόεδρος η κα. Μουρατίδου Κατερίνα, Αν. Καθηγήτρια.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 23210-64806

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας