Διδακτορικό Δίπλωμα

Για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος οι φοιτητές πέραν του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κινησιολογία» ή αντίστοιχων αυτού τίτλων νομίμως αναγνωρισθέντων (master) θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα την παρακολούθηση οποιουδήποτε μαθήματος από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων.

Συνημμένα Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ166.45 KB
Microsoft Office document icon 11_2017_ ΔΔ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΔ 2017-18.doc35.5 KB
Microsoft Office document icon 11_2017_ΔΔ_Ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 2017-18.doc204.5 KB
Microsoft Office document icon 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ Ιούνιος 2018.doc47.5 KB
Microsoft Office document icon ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.doc25.5 KB
Microsoft Office document icon (1) ΕΝΤΥΠΟ 4 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 3ΜΕΛΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ).doc206 KB
Microsoft Office document icon (2) έγραφο Συνέλευσης ΟΡΙΣΜΟΣ 7ΜΕΛΗ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ).doc207.5 KB
Microsoft Office document icon (3) έγραφο (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) ημερομηνία υποστήριξης.doc206.5 KB
Microsoft Office document icon (4) ΑΙΤΗΣΗ τελική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΔ (υποψ.διδακτωρ).doc27 KB
Microsoft Office document icon (5) Δίπτυχο περίληψης για υπεράσπιση (υποψ. διδακτωρ φόρμα).doc186.5 KB
Microsoft Office document icon (6) Πρόσκληση τελικής υπεράσπισης (επιβλέπων).doc203.5 KB
Microsoft Office document icon (7) ΦΟΡΜΑ Πρακτικό Αξιολόγησης.doc212.5 KB
Microsoft Office document icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Δ.Δ ΙΟΥΝΙΟΣ.doc211 KB
Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΔ ΙΟΥΝΙΟΣ.doc31 KB
Microsoft Office document icon ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ..doc206.5 KB
Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πρότασης Δ.Δ. .doc201.5 KB
Microsoft Office document icon ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Δ.Δ ΙΟΥΝΙΟΣ.doc138 KB

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

τηλ: 23210-67135
fax: 23210-64806

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας